Posts Tagged ‘konsola’

Limitowanie użytkowników SSH tylko do wybranych komend

sobota, 7 kwietnia, 2018

Czasem istnieje konieczność dania komuś dostępu do konsoli ssh naszego serwera. Nie chcielibyśmy jednak dawać tej osobie dostępu do wszystkich dostępnych w terminalu komend. Istnieje prosty sposób uzyskania wspomnianej funkcjonalności. (więcej…)

Wysyłanie mejla z konsoli systemu UNIX

środa, 7 grudnia, 2011

Komunikacja poprzez e-mail jest bardzo wygodna i to nie ulega wątpliwości. Najczęściej wykorzystujemy do tego klientów pocztowych np. Thunderbird lub webowych (tzw. webmaile) np. Roundcube, a niektórzy konsolowych np. pine, mutt, mail. Przykłady użycia tego ostatniego: (więcej…)