Posts Tagged ‘glusterfs’

GlusterFS, czyli rozproszony system plików w CentOS

środa, 13 maja, 2015

Niezwykle chętnie stosowanym terminem w dziedzinie IT jest chmura. Często jest ono używane na wyrost. Dobrym trendem jest zaś rozwój technologii klastrowych zwiększających bezpieczeństwo i skalowalność.
Jednym z takich rozwiązań jest rozproszony system plików GlusterFS. (więcej…)