Posts Tagged ‘ypbind’

Początki z NIS w CentOS 6

wtorek, 10 stycznia, 2012

NIS (Network Information Service) to protokół pozwalający na scentralizowane zarządzania użytkownikami, aliasami, nazwami hostów oraz adresami e-mail poprzez sieć. Jego konfiguracja nie jest zbyt trudna. Narzędzie jest niezwykle przydatne, jeśli mamy kilka serwerów i chcemy się na nie logować tą samą nazwą użytkownika i hasłem, a nie chcemy zaprzęgać do tego np. LDAP-a, o którego zresztą niedługo będziemy omawiać. (więcej…)